Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety

instituce, obec
Tiskárna Protisk, s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)