Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety