Otto Eckert

osoba, narození, poznámka
Schon Ladislav 21. 4. 1929,