Oborová výstava užité grafiky

osoba, narození, poznámka
Šváb Pavel 31. 10. 1936,