Oborová výstava užité grafiky

instituce, obec
Svaz českých výtvarných umělců, Praha