Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space

strana, autor textu, název, podnázev
-, Vít Havránek, kdo jsme? odkud kráčíme? kam jdeme?, jednodenní výstava stopy evy kmentové v galerii václava špály, 1970
-, , II. hudba a obraz, mezní druhy hudby
19-22, Vít Havránek, a.s.p.p.,
23-23, Vít Havránek, akce,
23-23, Vít Havránek, slovo - řád - náhoda,
23-25, Vít Havránek, pohyb,
25-25, Vít Havránek, v prostoru,
28-52, Karel Srp, "toto není happening, ale...", akce, tělo, české umění šedesátých let
28-32, Karel Srp, prostředí,
32-34, Karel Srp, ulice,
34-40, Karel Srp, pojem,
40-44, Karel Srp, rituál,
44-47, Karel Srp, čas přírodní a společenský,
47-53, Karel Srp, oběť,
54-61, Pavlína Morganová, české akční umění šedesátých let v dobovém tisku,
64-77, Vít Havránek, tvořit tvoření,
64-64, Vít Havránek, kinetická představení nicolase schöffera,
64-66, Vít Havránek, tři stupně kinetického díla,
66-67, Vít Havránek, 1. stupeň,
67-67, Vít Havránek, 2. stupeň,
67-67, Vít Havránek, 3. stupeň,
68-68, Vít Havránek, exteriérové realizace milana dobeše,
68-70, Vít Havránek, opera aperta,
70-71, Vít Havránek, dvě katastrofy hrozí světu: pořádek a nepořádek, říkal veléry,
71-74, Vít Havránek, sociální aspekt schöfferova kinetismu,
74-77, Vít Havránek, užitý kinetismus,
78-103, Vít Havránek, pomíjivé a rozptýlené, kinetické umění v československu, 1957 - 1970
78-82, Vít Havránek, zdeněk pešánek,
82-84, Vít Havránek, kolektiv dviženije,
84-87, Vít Havránek, milan dobeš,
87-91, Vít Havránek, frank joseph malina,
91-93, Vít Havránek, syntéza,
93-95, Vít Havránek, stanislav zippe,
95-97, Vít Havránek, vladislav čáp,
97-98, Vít Havránek, jiří novák,
99-99, Vít Havránek, Václav Jíra,
99-99, Vít Havránek, radek kratina,
99-101, Vít Havránek, jiří bielecki,
104-111, Karel Srp, vábící směřování,
114-145, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, kde budeme žít zítra,
116-117, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, domurbie,
117-117, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, absolutní architektura,
117-119, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, kosmická loď ještěd,
119-120, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, sluneční město a etarea,
120-122, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, relaxace,
122-125, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, skulpturalismus,
125-127, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, apelace a environmental fiction vídeň,
128-130, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, kontejner,
130-133, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, ocelové město,
133-133, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, architektura nearchitektů,
133-134, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, společné prostory,
134-137, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, město v horách,
138-138, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, režie krajiny,
139-139, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, vyhazovaná architektura,
139-140, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, labilní monument,
140-145, Rostislav Švácha, Ludmila Hájková Hůrková, závěr,
146-159, Karel Srp, prostory nových světů,
162-177, Vít Havránek, stano filko,
163-164, Vít Havránek, "myšlenak warholova, podle níž cokoliv může být umění...",
164-164, Vít Havránek, jaké je v tomto kontextu místo stana filka?,
165-177, Vít Havránek, enviromenty,
184-184, Vít Havránek, bílý manifest lucia fontany,
184-186, , od senzibility v surovém stavu ke stabilizované senzibilitě obrazové, yves klein, 28. dubna 1958, galerie iris clert
187-187, Vít Havránek, magazín ZERO 1-3 /1958-1961,
188-188, Vít Havránek, václav cigler - výstava ve špálově galerii v praze,
188-188, Vít Havránek, audiovizuální projekty josefa svoboda,
189-189, Vít Havránek, laterna magika, polyekrán, EXPO 58 brusel,
189-191, Vít Havránek, polyvize,
191-191, Vít Havránek, prostorová demonstrace se zrcadlovými koulemi z roku 1968, 1. zrcadlo
192-192, Vít Havránek, prostorová demonstrace se zrcadlovými koulemi z roku 1968, 2. koule
192-192, Vít Havránek, stanislav kolíbal,
192-193, Vít Havránek, socha pro vítr,
193-193, Vít Havránek, na tomto místě, 1968,
193-193, Vít Havránek, trojí podoba, 1973,
194-195, Vít Havránek, alex mlynárčík, miloš urbásek - pokušení,
195-196, Vít Havránek, "konstruktér prostoru", výstava jana kubíčka ve špálově galerii 1969 - 1970
206-223, Karel Srp, návody jiřího koláře,
224-225, Karel Srp, poezie bdělého vědomí,
226-257, Bohumila Grögerová, Josef Hiršal, přednáška o filosofii jazyka, statistické extetice a současném literárním experimentu,
258-267, Martina Pachmanová, tři tajemství běly kolářové,
270-275, Jaroslav Šťastný Pokorný (Graham Peter), black magic is good, návštěva johna cage v praze, 1964
276-280, Petr Kofroň, I. hudba a slovo, mezní druhy hudby
281-281, Petr Kofroň, III. hudba a film, mezní druhy hudby
281-282, Petr Kofroň, IV. hudba a divadlo, mezní druhy hudby
282-282, Petr Kofroň, V. hudba a technika, mezní druhy hudby
282-283, Petr Kofroň, VI. hudba a volnost, mezní druhy hudby
283-283, Petr Kofroň, I. statika, vniřní druhy hudby
283-283, Petr Kofroň, II. chaos, vniřní druhy hudby
284-284, Petr Kofroň, III. konstrukce, vniřní druhy hudby
284-289, Petr Kofroň, IV. absurdita, vniřní druhy hudby
290-290, Petr Kofroň, V. humor, vniřní druhy hudby
290-291, Petr Kofroň, VI. omezení, vniřní druhy hudby
292-299, Jaroslav Riedel, the plastic people of the universe 1986 - 1973,
302-302, Kamil Nábělek, reflexivní charakter hranice, hranice intermediality
302-302, Kamil Nábělek, dva pohyby, hranice intermediality
302-302, Kamil Nábělek, čistota a zákonitost, hranice intermediality
303-303, Kamil Nábělek, pozdní moderna, hranice intermediality
303-304, Kamil Nábělek, intermedialita, hranice intermediality
304-306, Kamil Nábělek, intermedialita a fluxus, hranice intermediality
306-307, Kamil Nábělek, intermediální aktivity fluxu, hranice intermediality
307-308, Kamil Nábělek, hranice intermediality,
309-331, Kamil Nábělek, medialita, intermedialita a tvorba milana knížáka,
334-334, Ben Vautier, Jednající Ben,
335-335, Stano Filko, Alex Mlynárčik, ..., Manifest "Happsoc",
336-337, Milan Knížák, Co je to nutná činnost,
338-338, Ladislav Novák, Z "28 erotomagických poloh",
339-339, Ladislav Novák, Z "básní pro pohybovou recitaci",
340-340, Eugen Brikcius, Šachy,
341-341, Eugen Brikcius, Happening v Hlávkově koleji,
342-342, Nicolas Schöffer, 7 nových objevů, jimiž moje výzkumy obohatily umění,
343-343, , Manifest kolektivu ruských kinetistů,
344-347, Lucio Fontana, Bílý manifest,
348-349, Abraham André Moles, První manifest permutacionálního umění (výňatek),
350-351, John Cage, Budoucnost hudebního kréda,