Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture

osoba, narození
Daněk Ladislav 9. 1. 1958