Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture