Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Comunication via the letter & the picture

instituce, obec
Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)