Mexický film jako prostor různorodého pohybu

periodikum
název (podnázev), rok vydání, číslo, ročník, ISSN
Labyrint revue (Prostory pro život), 2002, 11- 12, ,