Quido Kocian

autor publikace: Růžena Baťková
rok vydání: 1971
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 97
jazyk: český

poznámka:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 556