Výtvarné umění

instituce, obec
Orbis, tiskařské závody, n.p., Praha