Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi

skupina
Sdružení českých umělců grafiků Hollar