Jaroslav Kovář ml.: Lepty

instituce, obec
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha