Karel Hruška: Kresby a grafika

instituce, obec
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha