Výstava kreseb členů SČUG Hollar

skupina
Sdružení českých umělců grafiků Hollar