Výstava kreseb členů SČUG Hollar

osoba, narození
Born Adolf 12. 6. 1930
Cinybulk Vojtěch 10. 8. 1915
Čechová Olga 6. 4. 1925
Čepelák Ladislav 25. 6. 1924
Fiala Václav 16. 7. 1896
Hadlač Jiří 8. 9. 1927
Hladík Jan 21. 3. 1927
Holý Miloslav 4. 10. 1897
Hořánek Jaroslav 5. 12. 1925
Houra Miroslav 3. 8. 1933
Hruška Karel 19. 3. 1930
Chudomel Jaroslav 7. 2. 1929
Janeček Ota 15. 8. 1919
Kašpar Ladislav 29. 4. 1915
Kazdová Hirková Milada 14. 8. 1911
Klimovič Rudolf 10. 2. 1917
Klimovičová Marička 25. 4. 1927
Komárek Vladimír 10. 8. 1928
Lhoták Kamil 25. 7. 1912
Liesler Josef 19. 9. 1912
Matoušek Ota 3. 12. 1890
Moravec Alois 5. 1. 1899
Nováček Miloslav 22. 7. 1923
Oberthor Karel 15. 7. 1921
Ondráček Raimund 13. 6. 1913
Pacovská Květa 28. 7. 1928
Peterka František 26. 4. 1920
Puchnarová Štormová Dana 22. 1. 1938
Rambousek Jan 24. 5. 1895
Ranný Emanuel 29. 12. 1913
Sivko Václav 29. 6. 1923
Sklenář Zdeněk 15. 4. 1910
Suchánek Vladimír 12. 2. 1933
Svolinský Karel 14. 1. 1896
Synecká Naděžda 23. 8. 1926
Šimák Lev 3. 3. 1896
Štika Karel 27. 1. 1898
Tondl Karel 2. 7. 1893