Gotické umění Malířství a sochařství / Gothic Art Painting and Sculpture

instituce, obec
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)