Otvory I., Otvory II.

osoba, narození
Armutidisová Irena 18. 7. 1956