František Doležal: Máchovské variace

instituce, obec
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha