Literární koláž

osoba, narození
Karfík Vladimír 1. 10. 1931