101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic

osoba, narození
Gibson Alexix
Paukertová Leffová Linda 13. 7. 1956
Turner Gerald
Valenta Jakub