1. bienále výzkumu grafiky

osoba, narození
Boudník Vladimír 17. 3. 1924
Gekeler Hans
Janošková Eva 20. 10. 1935
Pohribný Arsén 7. 9. 1928
Přibyl Lubomír 27. 6. 1937
Rybka Zdeněk 30. 12. 1938
Smutný Oldřich 17. 6. 1925