1. bienále výzkumu grafiky

instituce, obec
Stráž, n.p., Písek (Písek)