1. bienále výzkumu grafiky

instituce, obec
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)