Bohuslav Reynek, Ota Janeček: Z korespondence v létech 1954 - 1956

instituce, obec
Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)