Jaroslav Klápště: Grafika

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1986/10/08 - 1986/11/02   Jaroslav Klápště: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)