Český biografický slovník XX. století

instituce, obec
Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Petr Meissner,