In memoriam Josefa Voleského

osoba, narození
Voleský Josef 13. 2. 1895