Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

instituce, obec
Tiskařské závody, n.p., Praha