Grafická tvorba Jaroslava Kováře,...

osoba, narození
Kovář Jaroslav 1. 2. 1936