IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005

osoba, narození
Gregor Richard 1974
Hubáčková Lenka
Jablonská Beata 1. 7. 1967
Pospiszyl Tomáš 8. 11. 1967
Pyšná Pavlína 22. 1. 1978
Sedláčková Marcela 29. 5. 1947
Ševeček Ludvík 25. 1. 1944