IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Ivanu Štěpánovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2005/06/16 - 2005/07/27   Pocta Vladimíru Vašíčkovi, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)