Nová encyklopedie českého výtvarného umění

instituce, obec
Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Praha
Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze, Praha
Disk - sborník Devětsilu, _
Drogerie Zlevněné zboží, Brno (Brno-město)
Forum - časopis pre výtvarné umenie, stavbu a interieur, Bratislava (Bratislava)
Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
Galerie Ruce, Praha
Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
JNJ Galerie, Praha
Kytice - měsíčník pro literaturu a umění, Praha
Městské muzeum a galerie v Poličce, Polička (Svitavy)
Národní galerie v Praze, Praha
Národní knihovna České republiky, Praha
Národní muzeum, Praha
Národní technické muzeum, Praha
Náš směr, revue pro kreslení a estetickou (výtvarnou) výchovu, Brno (Brno-město)
Nebojsa, satirický týdeník, _
Netvořice 81, Netvořice (Benešov)
Nový kult, časopis, Praha
Nový život, měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu,
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Obrazárna Nová Řiše, Nová Říše (Jihlava)
Obrazárna olomouckých biskupů a arcibiskupů v Olomouci a Kroměřiži,
Obrazárna Pražského hradu, Praha
Odborná škola pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Okénko do dílny umělcovy, dvouměsíčník pro výtvarné umění,
Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
Otevřený dialog - volné tvůrčí sdružení,
Památky archeologické a místopisné, časopis, Praha
Památník národního písemnictví, Praha
Pásmo, časopis,
Plamen, časopis, _
Pošova galerie, Praha
Pražské malířské bratrstvo, cech pražských malířů, Praha
Pražské umělecké dílny, Praha
Přední Kopanina, opukový lom, Praha
Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění , Praha
Řád, revue pro kulturu a život,
ReD (Revue Devětsil), Praha
řeholní klerikové,
Revolver Revue, Praha
Revue Fotografie, časopis, Praha
Revue K, Paříž (Paris)
Ročenka československých knihtiskařů, Praha
Rubenova škola historické malby, Praha
sbírka Augusty ze Šternberka a Manderscheidu,
sbírka berkovská, Praha
sbírka Blümegen-vizovická, Vizovice (Zlín)
sbírka černínská, Praha
sbírka Františka Josefa ze Šternberka-Manderscheidu,
sbírka Kollerova, kolekce antického umění,
sbírka Kolovratů-Libštejnských, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
sbírka kounicovská, Slavkov u Brna (Vyškov)
sbírka Lannova, Praha
sbírka lobkovická, Nelahozeves (Mělník)
sbírka lobkovická, Mělník
sbírka Meternichova, Lázně Kynžvart (Cheb)
sbírka nostická, Praha
sbírka odlitků antické plastiky Karlovy univerzity, Litomyšl (Svitavy)
sbírka Pachlova,
sbírka rájecko-salmovská, Rájec-Jestřebí (Blansko)
Sbírka rožmberská a pernštejnská, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
sbírka šternberská majorátní, Častolovice (Rychnov nad Kněžnou)
Sborníky památce - samizdatové periodikum,
Sdružení Q, Brno (Brno-město)
Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
Sdružení výtvarných umělců moravských, Hodonín (Hodonín)
Šedá cihla, katalog výtvarných děl a jejich tvůrců vydaný Jazzovou sekcí, Praha
Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
SIAL - Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Liberec (Liberec)
Šibeničky, časopis, Praha
Situace, monografické sešity Jazzové sekce, Praha
Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
Školský ústav umělecké výroby, Praha
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
Sorosovo centrum současného umění, Praha
soutěž "Brněnský plakát", Brno (Brno-město)
Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (Spojené UP závody, SUPZ), Brno (Brno-město)
Společnost přátel starožitností, Praha
Společnost přátel umění v Olomouci - Gesellschaft der Kunstfreunde in Olmütz, Olomouc (Olomouc)
Společnost vlasteneckých přátel umění, Praha
Spolek architektů a inženýrů v Království českém,
Spolek olomouckých výtvarníků, Olomouc (Olomouc)
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
Stavba, architektonická revue , Praha
Stavitel, architektonická revue, Praha
Strahovská obrazárna, Praha
Střední průmyslová škola grafická, Praha
Střední průmyslová škola keramická Bechyně, Bechyně (Tábor)
Střední průmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově (Odborná sklářská škola), Kamenický Šenov (Česká Lípa)
Střední průmyslová škola sklářská v Novém Boru, Nový Bor (Česká Lípa)
Střední průmyslová škola textilní v Brně, Brno (Brno-město)
Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská , Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově (Odborná škola šperkařská), Turnov (Semily)
Středočeská galerie, Praha
Středotlací, architektonické sdružení,
Styl, časopis, Praha
Sursum, umělecké sdružení,
Svaz československého díla, Praha
Telehor, časopis pro vizuální kulturu, Brno (Brno-město)
Topičův salon, Praha
TT Klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno (Brno-město)
Typografia, časopis, Praha
Umělecká beseda, Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Umělecký měsíčník, časopis, Praha
Umění a řemesla, časopis, Praha
Umění, časopis (1918-1949), Praha
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
Ústav bytové a oděvní kultury (ÚBOK), Praha
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
Veraikon, časopis, Praha
Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen (Spolek německých výtvarných umělců v Čechách), Praha
Vereinigung bildender Künstler Schlesiens - Sdružení výtvarných umělců Slezska, Opava (Opava)
Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens (Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska , Brno (Brno-město)
Veselé listy, humoristický časopis, Brno (Brno-město)
Vitrinka na krásné knihy, vazby a jiné věci, Praha
Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, _
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Výtvarná práce, časopis, Praha
Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
Výtvarná výchova, sborník pro užité umění, kreslení a zrakovou výchovu, Praha
Výtvarné snahy, umělecký měsíčník, Praha
Výtvarné umění, časopis, Praha
Witiko, časopis pro umění a básnictví, Cheb (Cheb)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
Žijeme 1931 - Obrázkový magazin dnešní doby, Praha
Život - Výtvarný sborník, Praha
Život II., Sborník nové krásy, Nové umění - konstrukce, soudobá intelektuální aktivita, Praha
Zvonařství Manoušek, Praha