Archeologické pamiatky a súčasnosť

instituce, obec
Slovenská kartografia, n.p., Bratislava (Bratislava)