Archeologické pamiatky a súčasnosť

instituce, obec, signatura, poznámka
Michael Rittstein, _, ,