Vladimír Havlík: Win.96

osoba, narození
Zatloukal Petr 13. 9. 1956