Česká grafika / Czech Graphic Art

osoba, narození, poznámka
Rathouský Jiří 20. 4. 1924, obálka, typografie