Česká grafika / Czech Graphic Art

kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha