Czech Art 1900-1990

osoba, narození
Bregantová Polana 13. 4. 1954
Bydžovská Lenka 13. 12. 1956
Fatka Jaroslav 4. 10. 1943
Halířová Muchová Marie 17. 4. 1936
Lahoda Vojtěch 30. 7. 1955
Srp Karel 20. 2. 1958