Czech Art 1900-1990

instituce, obec
Galerie hlavního města Prahy, Praha