Nová encyklopedie českého výtvarného umění

instituce, obec
A.D.N.S. Architekti, Praha
Acta scaenographica, časopis,
Art gallery, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
Artěl - společnost zabývající se výrobou moderního designu, Praha
Bydlení, časopis,
Deleatur, časopis,
Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
Deutscher Künstlerverband " Die Juryfreien" ( Německý umělecký svaz - " Umělci nepodléhající rozhodování poroty"), Brno (Brno-město)
Divadlo hudby, Ostrava (Ostrava-město)
Domov, časopis pro kulturu bydlení, životní styl, architekturu a design, _
Dům kultury, Orlová (Karviná)
Dům umění - Výstavní síň města České Budějovice, České Budějovice (České Budějovice)
Dům umění v Opavě, Opava (Opava)
EDIS, Praha
EXPO 58 - Světová výstava v Bruselu roku 1958, Brusel (Brussels)
Fotograf, časopis, Praha
Fotografická galerie Fiducia (Galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
Galerie 4 - Galerie fotografie, Cheb (Cheb)
Galerie 761, Ostrava (Ostrava-město)
Galerie Boučkův statek, Malá Skála (Jablonec nad Nisou)
Galerie Cesty ke světlu, Praha
Galerie Gema, Praha
Galerie Genia loci, Praha
Galerie J. R. Vilímek, Praha
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
Galerie M.A.G., Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Galerie MY, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Galerie Ruch, Praha
Galerie Rudolfinum, Praha
Galerie Svazu českých fotografů, Praha
Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
Galerie Václava Špály, Praha
Galerie Václava Špály, Malá Špálovka, Praha 1
Galerie Vincence Kramáře, Praha
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
Galerie Ztichlá klika, Praha
Galerie ´60/´70, Praha
Gansova muzejní a vlastivědná společnost, Moravský Beroun (Olomouc)
Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
Gesellschaft der Kunstfreunde in Brünn (Společnost přátel umění v Brně), Brno (Brno-město)
Grafická práce, časopis, Praha
Grapheion, časopis, Praha
Heimatschutz (ochrana domoviny),
Heythumova galerie, Praha
Institut průmyslového designu, Praha
Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl (Svitavy)
Jihomoravské muzeum, Znojmo (Znojmo)
Klub otevřené kultury, o.s., Ostrava (Ostrava-město)
Klub přátel umění v Brně, Brno (Brno-město)
Koliba, Brno (Brno-město)
Kroužek přátel staršího umění malířského, Praha
Kruh pro pěstování dějin umění, Praha
Kruh výtvarných umělkyň, Praha
Kunstring (Kruh umění), Ostrava (Ostrava-město)
Mährischer Künstlerbund (Moravský umělecký svaz), Brno (Brno-město)
Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
Malá výstavní síň - fotogalerie, Liberec (Liberec)
Malamut, Ostrava (Ostrava-město)
Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
Mitteilungen des Mährischen Gewerbe Museum in Brünn (Sdělení čili Zprávy Moravského uměleckoprůmyslového muzea v Brně), Brno (Brno-město)
Moravské zemské stavební ředitelství, Brno (Brno-město)
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
Národní kulturní komise, Praha
Národní muzeum, Praha
Nový zlínský salon, Zlín (Zlín)
Obecní dům, Praha
Obrazárna Chlumeckého, Praha
Obrazárna Gomperzova, Brno (Brno-město)
Obrazárna Hoschkova, Praha
Obrazárna Jahnova, Praha
Obrazárna Kaňkova, Praha
Obrazárna Kuhnova, Brno (Brno-město)
Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně, Brno (Brno-město)
Obrazárna Müllerova, Praha
Obrazárna Novákova, Praha
Obrazárna Staré Brno - klášter augustiniánů na Starém Brně, Brno (Brno-město)
Odborná keramická škola ve Znojmě, Znojmo (Znojmo)
Officina Pragensis, Praha
Olgoj Chorchoj, design skupina,
Ostrauer Kunstverein (Ostravský umělecký spolek), Ostrava (Ostrava-město)
Parabola, tvůrčí skupina, Brno (Brno-město)
Polylegran - skupina karikaturistů, Praha
Pomocný výbor (komité) výtvarných umělců, Praha
pražské historické ražebny,
Pražské kvadrienále,
Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
Pražský dům fotografie (Prague House of Photography, o.p.s - PHP), Praha 1
Profil 58 - skupina,
Prostor Zlín, časopis, Zlín (Zlín)
Průmyslový design, časopis, _
R 64 - skupina restaurátorů,
Rada výtvarné kultury výroby, Praha
Rafani - umělecká skupina,
RH Galerie v Liberci, Liberec (Liberec)
ROK (Revue otevřené kultury),
Rovnost, časopis, Brno (Brno-město)
Rubešova galerie, Praha 2
rudolfínské umění - kunstkomora,
Salon Mikuláše Lehmanna, Praha
Salon, časopis,
sbírka Bergerova,
sbírka Buttova,
sbírka dietrichsteinská,
sbírka Engelbrechtova,
sbírka Groszova,
sbírka Jelínkova,
sbírka Jindrova,
sbírka Morawetzova,
sbírka Schichtova,
sbírka Skutezkého,
sbírka valdštejnská,
sbírka vršovecká,
sbírka Zátkova,
sbírky Bondyů, Praha
sbírky Neuberské, Praha
Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity - řada F uměnovědná, Brno (Brno-město)
Scénografický ústav, Praha
Sdružení přátel baroka, Praha
Sdružení přátel Moderní galerie, Praha
ŠIPS - Šternberk International Painting Session, Šternberk (Olomouc)
Slezská zemská odborná škola pro zpracování mramoru v Supíkovicích (Schlesische Landesfachschule für Marmorindustrie in Saubsdorf, od r. 1910 k. k. Fachschule für Steinbearbeitung, od r. 1918 Deutsche Staatsfachschule für Steinbearbeitung), Supíkovice (Jeseník)
Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně (Spojené UP závody, SUPZ), Brno (Brno-město)
Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
Spolek Obecní dům Brno, Brno (Brno-město)
Střední uměleckoprůmyslová škola, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
Svaz československých výtvarných umělců, Praha
Tekton, galerie bydlení, Praha 1
Thonet-Mundus, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
Továrny na ohýbaný nábytek (TON),
Trienále umělecké knižní vazby,
Tvorba, umělecký spolek,
Typo et, sdružení,
Ukrajinské studio výtvarných umění v Praze, Praha
Umělec, časopis, Praha
umělecké spolky v Brně (1829-1918), Brno (Brno-město)
Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
Umělecký spolek Františkova muzea v Brně, Brno (Brno-město)
Umění a svět, časopis,
univerzitní obrazové teze,
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
Ústřední kulturní dům dopravy a železničářů v Praze, Praha
Věstník Spolku českých bibliofilů v Praze, Praha
Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
Výstavní síň Fotochema, Praha
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
Výtvarné léto Maloskalska (Maloskalské výtvarné léto),
Výtvarné sdružení Geometrie,
Vývoj nábytkářského průmyslu (Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský), Brno (Brno-město)
Žararaka - pražské umělecké textilní studio, Praha
Zlatý řez, Praha
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, Zlín (Zlín)
Zlínské salony soudobého výtvarného umění, Zlín (Zlín)