Vratislav Karel Novák: Identifikace / Identification

autorská
termín, název výstavy, místo konání
2007/12/13 - 2008/03/09   Vratislav Karel Novák: Identifikace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)