Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years

strana, autor textu, název, podnázev
6-, Marián Mudroch, Nezrušiteĺná udalosť na rohu dvoch ulic / An Irrevocable Even on the Corner of Two Streets,
8-, Marián Mudroch, Galéria je, aby bola / And a Gallery there will be,
11-12, Gilles Verneret, Dokumentárne rozpomínanie / The Documentary Evocation,
13-14, Marian Meško, Christmas - dva albumy / Christmas - Two Albums,
15-16, Peter Zajac, Obdobie jemnosti Mariana Meška / The Soft Period of Marian Meško,
19-20, Katarína Hrdá Trnovská, Vladimír Korček - Profil hypersomniaka / Profile of hypersomniac,
21-22, Marián Mudroch, Podĺa mňa / According Me, Alexandra Fazekašová
27-28, Rudolf Fila, Robert Urbásek. Monos-Chroma,
29-30, Marián Mudroch, Marcel Mališ. Jackpot,
31-32, Marián Mudroch, Lenka Cisárová. Shining,
33-34, Alasdair Foster, Polixeni Papapetrou. príbehy odinakiaĺ / Tales from Elsewhere,
35-40, Zuzana Bartošová, Ĺuba Lauffová,
41-43, Daniel Hevier, Sústredená farebnosť Dušana Nágela / Dušan Nágel´s Concentrated Colors,
46-47, Marián Mudroch, Jiří Lindovský. Ticho kolem / The Surrounding Silence,
48-50, Katarína Slaninová, Milan Vagač. Archeológia všednosti. Monument / The Archaeology of the Ordinary. Monument,
51-52, Rudolf Fila, Bezhlučná radikalita Milana Bočkaya / The Noiseless Radicality of Milan Bočkay,
53-55, Jiří Hůla, Dezider Tóth (Monogramista T.D), ..., Vladimír Kordoš. Od A po Y / From A to Y,
56-57, Jiří Valoch, Vzácné dílo M. M. / The Rare Work of M. M.,
61-63, Pavel Vilikovský, Rudolf Fila. Obrazy (mal´by a premal´by) / Pictures ( paintings ana repaintings),
66-68, Daniel Hevier, Namydlený (b)lesk / Greased Lightning,
69-70, Marián Mudroch, Emöke Vargová. Počujem padať sneh... / I can hear the snowfalling...,
74-75, Marian Meško, Jiří Valoch,
76-78, Katarína Bajcurová, Slovenské kontexty Adrieny Šimotovej / Slovak contexts of Adriena Šimotová,
79-80, Marian Meško, Ivona Žirková. Od detailu / From detail,
81-83, Katarína Bajcurová, Ladislav Novák,
84-85, Marian Meško, Klára Bočkayová. Jeden z vás ma zradí a iné príbehy / One of you betrays me and other stories,
86-88, Alena Vrbanová, Martin Derner. Videnie je podmienené myslenie / Seeing is conditional thinking,
89-91, Jiří Valoch, Miloš Koreček a Vilém Reichmann. Dvaja fotografi skupiny RA / Two artists of the group RA,
92-96, Marian Meško, Otis Laubert I. Zaváraniny / Conserves,
97-98, Marian Meško, Otis Laubert II. Z cudzej zahrady / From a Strange Garden,
98-99, Marian Meško, Otis Laubert III. Už mi došlo, čo mi to došlo / I Have Got It All,
100-101, Marian Meško, Otis Laubert IV. Nové ovocie / New Fruit,
102-105, Katarína Bajcurová, Václav Cigler. Opět zde / Here Again,
106-107, Katarína Bajcurová, Viera Kraicová. Známa neznáma / Known Unknown,
108-109, Jozef Cseres (HEyeRMEarS), Miloš Štofko. V sieti agnostického voyeurizmu / In the Net of Agnostic Voyeurism,
110-112, Marián Mudroch, Igor Minárik. Metamal´ba - Náhodnosť úmyslu / Meta - Painting - Randomness of Intention,
116-119, Boris Kršňák, Peter Kalmus. Nove / New,
121-122, Katarína Bajcurová, Peter Meluzin. Meluzen ,
123-124, Marián Mudroch, Daniel Fischer. Obrazy - Modely vizuálnych metafor / Paintings - Models of visual metaphores,
125-127, Jana Šindelová, Zdena Strobachová. Já malovat musím! / I Must Paint,
128-130, Peter Zajac, Marián Meško. Uvidieť v zrkadle tvár svojej tvorby / To see the face of your own creation in the mirror,
131-132, Marian Meško, Vojtech Kolenčík. Obrazy / Pictures,
133-135, Jaroslav Šrank , Nóra Ružičková & Marianna Mlynárčiková. Sto rokov skulinárstva / One hundred years of sculinary,
136-138, Marián Mudroch, Monogramista T.D. Nehybnosť metafor / Standstill of Metaphors,
139-141, Anna Fárová, Prostorové vnímání Juraje Liptáka / Juraj Lipták´s Spatial Perception,
141-142, Jaroslav Rihák, Juraj Lipták. Ďurovo oko / Ďuro´s eye,
143-147, Marian Meško, Eduard Ovčáček. Básně k dívání a obrazy ke čtení / Poems to look and pictures to read,