Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years

osoba, narození
Piovarcsy Peter
Procházka Peter 1952