Typický obraz

instituce, obec
Progrestisk, Hradec Králové (Hradec Králové)