Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989

instituce, obec
Grafické umělecké závody V. Neubert a synové, Praha