Sklenář

osoba, narození
Sklenář Zdeněk 15. 4. 1910