Andrea Lhotáková: jako živí

instituce, obec
Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha