Chystáme sborník o sochách Kolína

osoba, narození
Tyč Miroslav 6. 8. 1976